O Lazytempu tak všeobecně

Lazytempo není dogma a nemá pevný tvar. Je neuchopitelné a proměnlivé jako cesta bez jasně definovaného cíle, prchavý pocit či jedna z mnoha možností. Je ztělesněním chaosu jako tvůrčího principu vesmíru, který nás obklopuje. Je neustálým koloběhem stvoření a zániku…

Osobní tempo každého z nás je individuální a rozmanité. Jsme otevření všemu.

Nesnažte se nás srovnat. Nacpat do škatulky.

Na srovnávání jsme tu my!


Flu, Junkett, Yadel, Forma, Item


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
	"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xml:lang='en' lang='en'>
<head>
<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'/>

<title>Domů : Kateřina Bartošová | Fotografie</title>

<link rel='stylesheet' href='http://www.katerinabartosova.com/ndxz-studio/site/columner_theme/style.css' type='text/css' />

<style type='text/css'>
#menu { left: 0; float: left; }
</style>

<!--[if lte IE 6]>
<style type='text/css'>
#menu { left: -40px; margin: 0; padding: 0; }
#content { left: 40px;}
#top-section { float: right; position: absolute; }
</style>
<![endif]-->

<!--[if lte IE 6]>
<link rel='stylesheet' href='http://www.katerinabartosova.com/ndxz-studio/site/columner_theme/ie.css' type='text/css' />
<script type='text/javascript' src='http://www.katerinabartosova.com/ndxz-studio/site/js/ie.js'></script>
<![endif]-->
<style type='text/css'>
#img-container {
		width: 1088px;
		padding-top: 10px;
		padding-left: 110px;
		padding-bottom: 10px;
		background: white;}
#img-container #text { float: right; width: 190px;}
#img-container #text p { width: 180px;}
#img-container .picture_holder { float: left; }
#img-container .picture { /* padding-top: 10px; */ }
#img-container .captioning .title { margin-top: 12px; font-weight: bold; }
#img-container .captioning .caption { }
</style>

<script type='text/javascript' src='http://www.katerinabartosova.com/ndxz-studio/site/js/jquery.js'></script>
<script type='text/javascript' src='http://www.katerinabartosova.com/ndxz-studio/site/js/cookie.js'></script>
<script type='text/javascript' src='http://www.katerinabartosova.com/ndxz-studio/site/js/expandingMenus.js'></script>

<script type='text/javascript'>
path = 'http://www.katerinabartosova.com/files/gimgs/';

$(document).ready(function()
{
	setTimeout('move_up()', 1);
	expandingMenu(0);
	expandingMenu(1); 

});
</script>

</head>
<body class='section-1'>

<div class="top-section" id='top-section'>
<p>kateřina bartošová | fotografie</p>

<p></p>
</div>

<div id='menu'>
<div class='container'>

<ul>
<li class='section-title'>galerie</li>
<li><a href='http://www.katerinabartosova.com/index.php?/projects/nikonfm2/' onclick="do_click();">Nikon</a></li>
<li><a href='http://www.katerinabartosova.com/index.php?/project/samsung/' onclick="do_click();">Samsung</a></li>
<li><a href='http://www.katerinabartosova.com/index.php?/project/zenit/' onclick="do_click();">Zenit</a></li>
<li><a href='http://www.katerinabartosova.com/index.php?/project/lomo/' onclick="do_click();">Lomo</a></li>
</ul>

<ul>
<li class='section-title'>info</li>
<li class='active'><a href='http://www.katerinabartosova.com/' onclick="do_click();">Domů</a></li>
<li><a href='http://www.katerinabartosova.com/index.php?/o-me/' onclick="do_click();">O mě</a></li>
</ul>
<!-- you must provide a link to Indexhibit on your site someplace - thank you -->
<div class='container'>
</div>

</div>
</div>	

<div id='content'>
<div class='content'>

<!-- text and image -->
<div id='img-container'>
<div id='text'><p><P ALIGN="RIGHT"></p>

<p>Hello World!</p>
<p></P></p></div>
<div class='picture_holder' style='width: 898px;'>
<div class='picture' style='width: 888px;'>
<img src='http://www.katerinabartosova.com/files/gimgs/1_konik.jpg' width='888' height='600' alt='http://www.katerinabartosova.com/files/gimgs/1_konik.jpg' />
<div class='captioning'></div>
</div>
</div>

<div style='clear: left;'><!-- --></div></div>

<!-- end text and image -->

</div>
</div>

<div class="bottom-section" id='copy'></div>
<div id='indexhibit'>(C)2011 Katerina Bartosova</div>
</body>
</html>