Monthly Archives: December 2013

krak13

[křak] it up, man

Termínem “layup” neboli “dvojtakt” je v basketbalovém žargonu označován základní útočný pohyb, při němž se hráč odrazí ke střele pomocí dvou kroků a dopraví míč do koše zpravidla s pomocí odrazu o desku. Je to nejjednodušší a nejspolehlivější způsob, jak vstřelit koš, byť ne zrovna […]