Monthly Archives: December 2012

krak4[1]

[křak] 04 s Floexem

Do života vstupoval mladý Dvořák velmi nuzně. Dlouhá léta žil u příbuzných a v pronájmech. Nejprve u sestřenice v Husově ulici, později u otcovy nejmladší sestry na Karlově náměstí, asi jeden rok ve Václavské ulici a mezitím bydlel jeden nebo dva roky v podnájmu na […]